Site Overlay

Fundacja

 

Fundacja Współpracy Chrześcijańskiej jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji misyjnej Ambassadors For Christ International (AFCI), działającej od 1948 r.

AFCI została powołana do życia w Australii przez Johna Ridleya i Alfa Daveya, dwóch ludzi zdobywających swoje okolice rodzinne dla Chrystusa. Ich wizją było rozwinąć działalność na cały kraj. Od tamtego czasu AFCI rozwinęła swoją działalność poprzez współpracę z ewangelistami i nauczycielami na całym świecie, obejmując swym zasięgiem 35 krajów. Dzięki Bogu rozwój ten trwa nadal.

W Polsce działalność AFCI została zainicjowana w roku 1993, a w 2001 formalnie jako Fundacja Współpracy Chrześcijańskiej. Nasza Fundacja ściśle współpracuje z AFCI, wypełniając jej posługę w naszym kraju. Celem działalności Fundacji jest poszukiwanie możliwości i sposobów, które pozwolą Kościołom i organizacjom chrześcijańskim na manifestowanie wspolnotowości i jedności Kościoła Pana Jezusa. Odnalezienie drogi ponad podziałami i oddanie chwały Bogu wyznacza jakość i cel funkcjonowania FWCh.

Obecnie działalność Fundacji skupia się na organizowaniu szkoleń dla liderów i przywódców chrześcijańskich (EQUIP i ARROW), konferencji i kursów rozwijających chrześcijańskie życie (np. Życie w Duchu), działalności ewangelizacyjnej oraz prowadzeniem letnich obozów dla dzieci i młodzieży.

Siedziba Fundacji znajduje się w Ostródzie, a funkcję Prezesa pełni pastor Zbigniew Chojnacki.

Służba ewangelizacji

Zgodnie z nauczaniem biblijnym przyjmujemy, iż człowiek bywa zbawiony jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi zbawienia. Dlatego szczególną rolę w naszej posłudze odgrywa zwiastowanie ewangelii. W celu wypełniania nakazu misyjnego prowadzimy i wspieramy różne przedsięwzięcia ewangelizacyjne – począwszy od usługiwania w Kościołach, poprzez rozpowszechnianie Biblii, konferencje, spektakle, koncerty, wykłady, kazania, obozy itd. Osobą odpowiedzialną za tę służbę w ramach Fundacji jest pastor Marek Głodek, znany kaznodzieja i ewangelista.

Nasze wyznanie wiary

Fundacja Współpracy Chrześcijańskiej przyjmuje za swoje wyznanie wiary zawarte w AFCI Handbook:

  • Przyjmujemy Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, jako werbalnie natchnione przez Boga, nieomylne i stanowiące najwyższy oraz ostateczny autorytet w sprawach wiary i życia.
  • Wierzymy w jednego Boga, istniejącego wiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  • Wierzymy, że Jezus Chrystus został poczęty z Ducha Świętego i zrodzony z dziewicy Marii oraz, że jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.
  • Wierzymy, że człowiek został stworzony na obraz Boży; że zgrzeszył i z tego powodu ściągnął na siebie nie tylko śmierć fizyczną, ale także śmierć duchową, która jest oddzieleniem od Boga; że wszystkie ludzkie istoty rodzą się z grzeszną naturą, a z tego powodu każdy kto osiąga odpowiedzialność moralną, staje się grzesznikiem w myśli, słowie i uczynku.
  • Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i zgodnie z Pismem poniósł adekwatną i zastępczą ofiarę. Każdy kto w Niego wierzy jest usprawiedliwiony na podstawie przelanej Jego krwi.
  • Wierzymy w zmartwychwstanie ukrzyżowanego ciała naszego Pana, Jego wstąpienie do nieba i jego obecną służbę za nas jako Arcykapłana i Orędownika.
  • Żywimy błogosławioną nadzieję w osobisty powrót naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
  • Wyznajemy, że wszyscy, którzy którzy przez wiarę uznali Pana Jezusa Chrystusa za Zbawiciela, narodzili się na nowo przez Ducha Świętego i stali się dziećmi Bożymi. – Wierzymy w cielesne zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, w wieczne błogosławieństwo zbawionych i wieczne potępienie zgubionych.